مشاوره کنکور امیر مسعودی

جولای 25, 2017
تمرکز امیر مسعودی

تمرینات تمرکزی استاد امیر مسعودی

در این مقاله، استاد امیر مسعودی سعی در بیان چندین تمرین دارد که با انجام این تمارین می توانیم تمرکز خود را به مراتب ارتقا دهیم. […]
جولای 25, 2017
قوانین امیر مسعودی

ده قانون طلایی امیر مسعودی برای زندگی بهتر

امیر مسعودی سعی کرده است که در این مقاله روش های درست زندگی برای بهتر زندگی کردن را در قالب ده قانون بیان کند. قوانین به […]
جولای 25, 2017
مطالعه امیر مسعودی

با امیر مسعودی از مطالعه لذت ببرید

روش امیر مسعودی برای مطالعه بهتر استفاده از کاربرد های زیر می باشد: ﺍﻏﻠﺐ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻲ‌ﭘﺮﺳﻴﻢ «ﭼﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ‌ﻛﻨﻲ؟» ﻭ ﺑﻪ ﻧﺪﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﻲ‌ﺍﻓﺘﺪ ﻛﻪ […]
جولای 25, 2017
حفظ بیشتر امیرمسعودی

حفظ مطالب بیشتر با روش های امیر مسعودی

محیط آرامی برای مطالعه خود انتخاب کنید که بتوانید خوب متمرکز شوید مطالب یادگیری شده را در همان روز مرور کنید. این کار باعث می شود […]