برنامه ریزی کنکور

اکتبر 9, 2017
امیر مسعودی و چگونگی مواجهه با شکل خوانی کنکور

امیر مسعودی و چگونگی مواجهه با شکل های سوالات کنکور

در درس‌هایی مثل زیست، شیمی و فیزیک، کتاب درسی دارای شکل‌هایی است که مورد توجه طراحان سؤال هستند. بهتر است بدانیم با این شکل‌ها چگونه رفتار […]
اکتبر 8, 2017
امیر مسعودی و مشاوره کنکور

امیر مسعودی و عمیق تر کردن مطالعه کنکوری ها

یکی از مشکلات عمده اکثر دانش آموزان عمیق ترکردن مطالعات است که ما روش های زیر را برای حل این مشکل پیشنهاد میکنیم.با یک مقاله یگر […]
اکتبر 7, 2017
مشاوره کنکور با امیر مسعودی

امیر مسعودی و سبک های مرور دروس کنکور

یکی از مشکلات عمده اکثر دانش آموزان مرور دروس است که ما 3 سبک را برای حل این مشکل پیشنهاد میکنیم.با یک مقاله یگر از زنگ […]