تست زنی امیر مسعودی
با امیر مسعودی از تست زدن نترسید
ژانویه 31, 2018
رفع حواس پرتی با امیر مسعودی
افزایش تمرکز با امیر مسعودی
فوریه 5, 2018

با امیر مسعودی، استراحت کنید

1)احساس خواب:زمانی به تخت خواب بروید که واقعاً احساس خواب داشته باشید و خواب آلود باشید.

2)محل خواب:از تخت خود فقط برای خوابیدن استفاده کنید نه برای کار های دیگر از قبیل مطالعه،کار با گوشی،مشاهده تلویزیون و …

3)کنترل بی خوابی:اگر دیدید به اندازه ی کافی زمان گذشت و همچنان احساس خواب نمی کنید.از تخت خواب و اتاق خود خارج شوید و به محل دیگری بروید و تا زمانی که مجدداً احساس خواب آلودگی به سراغتان نیامده به محل خوابتان باز نگردید.

4)انجام برنامه درسی به طور کامل:بسیار برایتان پیش آمده زمانی که برنامه درسی را به طور کامل انجام می دهید حس آرامش بیشتری دارید و این احساس آرامش موجب راحت تر خوابیدن شما می شود.